Anmeld din rejseskade

Her kan du anmelde afbestilling af din rejse, forsinket bagage, transportforsinkelse, sygdom, tilskadekomst og hjemkaldelse. Klik nedenfor for at vælge den type anmeldelse, du ønsker at lave.

Akut assistance

icon icon
Afbestilling

Hvis du var nødt til at afbestille din rejse.

Hvis Udenrigsministeriet fraråder din rejse, tager vi først stilling til om afbestilling af rejsen er dækket, når der er 1 dag til afrejse. Det skyldes, at Udenrigsministeriets rejsevejledning hurtigt kan ændre sig.

Inden du kan anmelde skaden, skal du have afbestilt rejsen hos dit flyselskab eller rejsebureau. I den forbindelse skal du huske at spørge til muligheden for at få en del af rejsens pris refunderet, herunder skatter og afgifter på flybilletter.

Du kan søge erstatning for afbestilling af rejser for de personer, der er omfattet af din husstand.

icon icon
Mistet bagage

Hvis din bagage er bortkommet eller stjålet, skal du anmelde det til din indboforsikring hos Købstedernes Forsikring på telefon 33 14 37 48.

Hvis din bagage er forsinket, kan du anmelde det under næste punkt.

icon icon
Forsinket bagage

Hvis din bagage var forsinket ved ankomst til destinationen, og du har haft udgifter til rimelige og nødvendige erstatningskøb. Du kan kun anmelde forsinket bagage for personer omfattet af din husstand.

icon icon
Forsinket transport

Hvis du kom for sent til dit transportmiddel.


icon icon
Sygdom og tilskadekomst

Hvis du blev syg eller kom til skade på din rejse og har haft udgifter til:

  • Lægebehandling, medicin, transport, telefonopkald til og fra vores alarmcentral.
  • Ekstra udgifter til hjemtransport.
  • Udgifter til sygeledsagelse. Det vil sige dine rejseledsageres ekstra udgifter i forbindelse med din sygdom/tilskadekomst.
  • Udgifter til tilkaldelse. Det vil sige de ekstra udgifter dine pårørende havde i forbindelse med, at de blev tilkaldt fra Danmark på grund af din sygdom/tilskadekomst.

Eller søger om ødelagte rejsedage.

icon icon
Hjemkaldelse

Hvis du måtte rejse hjem før tid og i den forbindelse havde ekstra udgifter eller søger om ødelagte rejsedage.

icon icon
Evakuering

Hvis du måtte evakueres og i den forbindelse havde ekstra udgifter.

icon icon
Andet

Hvis du ikke kan finde den relevante skadeårsag ovenfor, kan du rette henvendelse til Købstedernes Rejseforsikring på telefon 33 45 75 85