Meld skade

Her kan du melde skade for avbestilling, forsinket bagasje, forsinket transport, reisesyke og hjemkallelse. Klikk på skaden du ønsker å melde.

Øyeblikkelig hjelp

icon icon
Avbestilling

Hvis du måtte kansellere reisen og du har kjøpt en avbestillingsdekning skal du kontakte Norwegian for å få hjelp.

icon icon
Tapt bagasje

Hvis bagasjen din er mistet eller stjålet skal dette meldes til Norwegians skadeavdeling på telefon: +47 23 00 77 40

icon icon
Forsinket bagasje

Dersom bagasjen ble forsinket ved ankomst til reisemålet og du har måttet gjøre rimelige og nødvendige erstatningsinnkjøp.

icon icon
Forsinkelse

Hvis du kommer for sent til flyet eller flyet ditt er forsinket fra avreiseflyplassen.


icon icon
Sykdom og skade

Dersom du ble syk eller skadet på reisen og har hatt merutgifter for:

  • Behandling, medisin, transport, telefonsamtaler til/fra vår alarmsentral.
  • Merutgifter for hjemtransport.
  • Ledsagerutgifter. Det vil si dine medreisendes merutgifter i forbindelse med din sykdom/skade.
  • Tilkallelsesutgifter. Det vil si utgifter dine pårørende hadde i forbindelse med at de ble tilkalt fra Norge på grunn av din sykdom/skade.

Eller søker om tapte feriedager..

icon icon
Hjemkallelse

Dersom du måtte reise hjem tidligere enn planlagt og har hatt merutgifter i den forbindelse.

icon icon
Annet

Dersom du ikke kan finne den relevante skadeårsaken, kontakt Falck Global Assistance på telefon (+47) 23 00 77 40