Gör din skadeanmälan

Nedan kan du göra en skadeanmälan för bagageförsening, personförsening, sjukdom, olycksfall, samt reseavbrott. Klicka på den typ av anspråk du önskar att göra.

Akut hjälp

icon icon
Avbokning

Om du behövde avboka din resa och du köpte ett avbokningsskydd, vänligen kontakta Norwegian för vidare assistans.

icon icon
Förlorat Bagage

Om ditt bagage har förlorats eller stulits behöver du anmäla det till skadekontoret på telefonnummer +46 8 587 717 09

icon icon
Försenat bagage

Om ditt bagage var försenat till din slutdestination och detta har medfört rimliga och nödvändiga inköp.

icon icon
Personförsening

Om du missar ditt flyg eller ditt flyg blir försenat vid dess avgångspunkt.


icon icon
Sjukdom och skada

Om du blir sjuk eller skadar dig på din resa och har haft extra utgifter för:

  • Medicinsk behandling, medicin, transporter, telefonsamtal till och/eller från vår larmcentral.
  • Ytterligare utgifter för hemtransport.
  • Ledsagarutgifter. dvs. merkostnader för ditt resesällskap i samband med din sjukdom/skada.
  • Tillkallelsekostnader. dvs. kostnader dina anhöriga har haft i samband med att ha rest från Sverige till dig på grund av din sjukdom/skada.

Eller sök ersättning för förlorade semesterdagar.

icon icon
Reseavbrott

Om du var tvungen att avbryta din resa och har haft extra utgifter i samband med detta.

icon icon
Övrigt

Om du inte kan hitta den relevanta skadeorsaken, kontakta Falck Global Assistance på telefonnummer (+46) 8 587 717 09